Styrets årsberetning 2019

Styret i Risør idrettslag har i 2019 bestått av;

 • Leder: Thomas Axelsen.
 • Nestleder: Elen Lauvhjell.
 • Styremedlemmer: Jon Kristen Bosvik, Anne Aamlid og Espen Hauglid.
 • Varamedlemmer: Magne Halvorsen, Vibeke Martenstangen og Halvor Halvorsen (kasserer).
 • Valgkomite: Liv Jorunn Høiberg, Sølvi Byberg og Cato Solstad (leder).
 • Revisorer: Per Arve Øyen og Erik Nilsen.

Styret har hatt fire styremøter fra sist årsmøte, samtlige styremedlemmer og varemedlemmer innkalles og møter på styremøtene. I tråd med tidligere år ordnes det meste via e-post, telefoner og styrets Facebook gruppe.

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, årsmøtet velger styret og revisor/kontrollkomite. Mellom årsmøtene er klubbens organisasjon slik;

Figur 1: Risør idrettslags organisasjon

Styret velger medlemmer i gruppene, og gruppene er tiltenkt oppgaven med å ha og legge til rette for aktiviteter. Gruppenes medlemmer har i 2029 vært;

Ski & skøyter: Øystein Frøyna, Elen Lauvhjell og Magne Halvorsen.

Triatlon & sykkel: Halvor Halvorsen, Vidar Alvestad og Erik Nilsen.

Friidrett: Solfrid Aasbø Lundberg, Øyvind Nilsen og Thomas Axelsen.

Volleyball: Sølvi Byberg og Vibeke Martenstangen.

Turn & gymnastikk: Inger Lise Axelsen (damegymnastikken)

Økonomi
Styret mener klubbens økonomi er god, og regnskapet viser et overskudd på kr. 203.559,70 Ved utgangen av 2019 har Risør IL en egenkapital på kr. 618 599,- hvorav kr. 58.493 er utgjør «Lars Lindstøls minnefond». Klubben har bankinnskudd på kr. 368 599 og har sånn sett meget god likviditet. Regnskapet føres etter Norges idrettsforbunds regler og er revidert av klubbens valgte revisorer.

I 2019 har vi valgt å lønne våre unge trenere/aktivitetsledere (ikke voksne) med kr. 100,- per time de trener. Vi mener det er vel anvendte penger og en liten utgift for klubben.

Lars Lindstøls minnefond – til ski og vinteraktiviteter for barn og unge i Risør.
Lars Lindstøls minnefond har ved utgangen av 2019 kr.58 493. I 2019 hadde vi åpen bakke på Vegårshei skisenter med gratis bakke, utlån av skiutstyr og grilling. Ca 100 barn, ungdom og voksne deltok i arrangementet som ble arrangert sammen med Hope IL. I oktober arrangerte vi også Lars minneløp der vi bokstavelig talt løp inn 10 700 til kreftsaken.

Medlemmer

Per 31.12.2019 har klubben 250 medlemmer – en veldig økning i forhold til 2017 (101).

Aldersgruppe Kvinner Menn Sum
6   – 12 år 32 27 59
13 – 19 år 16 12 28
Fra 20 år 72 91 163
Totalt 120 130 250

 

Klubben bruker Norges idrettsforbunds medlemsregister «Klubbadmin» og har fakturert medlemskontingenten i dette systemet. Vi tilfredsstiller dermed idrettens krav til medlemsregister. Betalt kontingent gir medlemmene «tilgang» til alle aktivitetene, og basert på de opplysninger vi har lagt inn i Klubbadmin fordeler aktiviteten seg slik;

 • Ski & skøyter 128
 • Gymnastikk og turn 38
 • Friidrett 105
 • Triatlon & sykkel 15
 • Volleyball 18

Klubben tilbyr mange aktiviteter, har lavterskeltilbud og lave kontingenter!
2019 var et nytt aktivt år for Risør IL. Vi tilbyr mange aktiviteter og har lav-treskel treningstilbud/aktiviteter sommer og vinter.

Kort oppsummering fra gruppene

Ski- og skøyter
Vinteren 2019 var ikke et spesielt snørikt år, snøen kom et godt stykke ut i januar men det var løyper og mange fornøyde brukere til et stykke ut i mars. Bromsmyr er et veldig populært og kortreist godt tilbud til mange skiinteresserte. Øystein og Oddmund er alltid klare til å kjøre løyper på Bromsmyr så fort det er muligheter og behov.
Årsmøtet 2018 vedtok å gi styret fullmakt til å selge klubbens gamle løypemaskin og kjøpe «ny» innenfor en ramme på kr. 500 000. I oktober kjøpte vi «ny» maskin for kr. 250.000. Den ble finansiert med;

 • VELDIG god hjelp og gave fra Sparebanken Sør på kr. 100 000
 • Salg av vår gamle maskin for kr. 50 000
 • 100 000 av klubbens oppsparte midler

 

Maskinen er kjøpt av Grane IL i Arendal og vi gleder oss til å ta den i bruk, eneste skår i gleden er at det til nå ikke har vært snø.

I 2019 ble ski- og skøytesesongen kort på Kjempesteinsmyra. Lysløypa og skøytebanen har

begge et vanskelig utgangspunkt;

 • Lysløypa er kun 900 m og smal, og stadig folk som lufter hunden og går i spora.
 • Islegging på grusbanen er nesten umulig. Få kuldegrader, litt for varmt vann og for kraftig vannstråle gjør det vanskelig å få til god og stabil is.

 

Men Espen er likevel aktiv på skuter og med vannslangen! Tilbudet er populært for barnehagen, barneskolen og en rekke barn på kveldstid når det er stabile forhold. Men noe må gjøres dersom tilbudet skal opprettholdes.

 

Friidrett
Hver onsdag hele året har vi treninger for barn/ungdom fra 6 år (1. klasse) og oppover. Stort sett er vi mellom 30-50 deltakere i tre ulike grupper. Klubben er heldig som har Marie Skåli, Maren Lunden Halvorsen og Solveig Reiersen som tar seg av de yngste deltakerne, en aktiv gjeng 6 og 7 åringer. Mellomgruppa styres av Anne Aamlid og Solfrid Aasbø Lundberg. Eldste gruppe tar Øyvind Nilsen, Halvor Halvorsen, Erik Nilsen og Thomas Axelsen seg av. Samtlige grupper legger opp til varierte treninger og aktiviteter, og ettersom det fremdeles er godt besøkte treninger på onsdagene – må vi ha gjort noe riktig?

I april deltok Risør IL med et stafettlag i Tvedesrandstafetten, i mai arrangerte vi friidrettsstevne med ca 20 deltakere i (lengde, kast med liten ball og 60 meter) i et heftig regnvær. Flere av klubbens medlemmer var også med på Tvedestrandslekene på Kjempesteinsmyra i september.

Fra og med 2019 har Risør IL overtatt ansvaret for Risørløpet. På kort varsel arrangerte skogsløpet på 5 og 10 km mandag andre pinsedag, og godt over 100 deltakere var med. God publisitet og tilbakemeldinger i etterkant gjør at vi bør fortsette med arrangementet.


Mandager og onsdager trener «Risørløperne» hele året. Mandager er det god «gammeldags» sirkeltrening/styrketrening og en rolig løpetur. Onsdager er det løpeintervaller. Det er etablert seg en fast gjeng og det er som regel minst 15 stykker på trening, uansett vær. Ikke uvanlig at vi er 20-25 glade løpere på trening. Flere av «Risørløperne» har i år deltatt på flere mosjonsløp (5/10/21/42 km), både lokalt og på flere mosjonsløp i Norge og utlandet.

Det sosiale med løpegjengen er viktig! Så noen tradisjoner er skapt med både sommeravslutning og arrangementet «Intervaller og tapas» i desember er kommet for å bli!

Triatlon & sykkel
Trigjengen har i 2019 vært litt mindre aktive enn tidligere, riktignok er det tilbud om to svømmetreninger per uke, men det var få deltakere på Hove Tri og Risør Tri i 2019. Årets klubbmesterskap ble arrangert i Risør Tri. Årets klubbmester ble Mads Henrik Sandnes, fulgt av Alexander Wiik og Vidar Alvestad.

Bilde 3: Fornøyde medaljevinnere i årets klubbmesterskap. Fra høyre: Alexander Wiik, klubbmester Mads Henrik Sandnes og Vidar Alvestad

Det var i 2019 få felles sykkeltreninger, så her bør de av oss som liker og sykle forsøke å mobilisere for flere felles treninger. Løpeintervaller kjøres fremdeles sammen med løpegruppa.

I april var 18 personer på treningssamling i Spania. Selv om været ikke var på vår side fikk vi to flotte dager på sykkelsetet (noen valgte en gåtur) – og veldig hyggelig sosialt fellesskap.

Gymnastikken
Årsmøtet 2028 vedtok å fusjonere inn Risør Gymnastikkforening. Aktiviteten er videreført med et parti med voksen dametrim og to partier med gymnastikk for barn. Voksentrimmen for damer 60+ er mandager kl. 10 på Frelsesarmeens hus i Strandgata, og her møtes en fast gjeng på 20 – 25 stykker. Partiet ledes av Inger Lise Axelsen.

Tirsdager er det barnegymnastikk. Marie Skåli og Maren Halvorsen har ansvar for de yngste i lek og varierte aktiviteter. Barn fra 4.klasse og oppover ledes av Khalid Mahmoud. De litt eldre barna bruker også klubbens Airtrac som endelig fikset.

 

Volleyball
Årsmøtet 2018 vedtok å etablere volleyball som et av klubbens tilbud. Sølvi Byberg er primus motor og har samlet en god gjeng ungdommer torsdager i Risørhallen.

Det har vært rundt 12 utøvere som har trent torsdager fra 15.00 – 17.00. i idrettshallen. Tilbudet har vært for 8. -10.klassinger, i tillegg har vi tre spillere fra VIRK. De fleste spillerne er 10.klassinger og noen 8.klassinger. En jente har vært en del av den faste gjengen. I slutten av januar begynte det 6 nye jenter. Så nå er gjengen vokst til 18 utøvere. Vi er heldige som har to trenere, Arnfinn Evensen og Sølvi Byberg.

Volleyballgjengen har vært en tur til Froland og en tur til Åmli på «private» spillesamlinger. Det var en positiv opplevelse for spillere og trenere. Planen er å arrangere en spillesamling i Risør til våren.

Vi er så heldige og har fått to nye volleyballnett fra kommunen. Det ene er et longnett som går over hele kortsiden av hallen. Et longnett gir muligheter for at mange kan være i aktivitet på en gang. Vi har også fått litt oppstartutstyr av volleyballforbundet; 9 baller og en ballkurv.

Mandager er det også en fastgjeng voksne som spiller volleyball i idrettsbygget, men her har vi foreløpig ikke gjort noen alvorlige forsøk på å verve nye medlemmer.

 

 Styret mener klubben fortsatt er i godt driv og vi har god og økende aktivitet!

Hovedformålet er fortsatt lavterskeltilbud og idrettsglede. Styret mener klubben bør ha lav kontingent, og økonomi skal ikke være et hinder for å være aktiv i Risør IL.

 

Styret i Risør IL 31.12.2019 / 01.03.2020

 

______________________               ______________       ______________
Jon Kristen Bosvik                             Elen Lauvhjell            Anne Aamlid

 

________________________           _______________     ____________________
Espen Hauglid                                   Halvor Halvorsen       Magne Halvorsen

 

 

________________________           _______________
Vibeke Martenstangen                       Thomas Axelsen