Smittevern ved trening i idrettsbygg

Gjennomføring av trening i Idrettsbygget og Risørhallen for Risør IL, under covid-19 utbrudd.

Risør IL tar smittevern på alvor, men mener det er viktig å tilby vårt lavterskeltilbud om trening og fysisk aktivitet til våre medlemmer, selv under de strenge smittevernreglene som samfunnet pålegger oss i dag. Risør IL ønsker fra august 2020 også å tilby vår aktivitet inne. Idrettslaget tar sitt oppdrag som samfunnsaktør på alvor, både ved å tilby medlemmer aktivitet i organiserte former, men også ved å tilpasse oss til enhver tid gjeldende smittevernregler.

 • Alle foresatte og utøvere er informert om smittevernregler, både nasjonale og de klubbspesifikke prosedyrene.
 • Det er en selvfølge at ingen barn, ungdom eller voksne skal delta på eller være i idrettshall/bygg dersom vedkommende har fått påvist Covid19, er i karantene eller har symptomer som kan indikere Covid19. Klubben er avhengig at foresatte tar dette ansvaret.
 • Treneren registrerer hvem som har deltatt på treningen av utøvere og støtteapparat, med tanke på smittesporing.
 • På hver trening har treneren(ene) ansvaret for smittevernet gjennom hele treningen. Treneren må sette seg godt inn i denne prosedyren.
 • Klubben har alltid tilgjengelig antibac eller annet desinfeksjonsmiddel med over 75 % alkohol eller tilsvarende godkjent middel. Dette finnes på rommene/skapene med klubbens utstyr. Treneren er ansvarlig for å hente og ha antibac tilgjengelig.
 • Ved påføring av desinfeksjonsmiddel vil dette gjøres på en måte som ikke tilgriser gulv og annet interiør.
 • Tribunen skal alltid være stengt når hallen brukes av Risør IL.
 • Inngangsdøra skal alltid være stengt når hallen brukes av idrettslaget.
 • Garderobene skal ikke benyttes i det hele tatt, unntaket er bruk av HC-toalettet i foajeen i Risørhallen og toalettet i idrettsbyggets 2 etg.
 • Kjøkkenet skal ikke brukes.

Dersom idrettslaget eventuelt skal arrangere andre arrangement, vil dette selvsagt gjøres i tråd med de til enhver tid gjeldende anbefalinger og retningslinjer. Dersom klubbens ledelse er i tvil, vil vi rådspørre kommunen v/smittevernlegen.

 

Prosedyre for gjennomføring av trening i Risørhallen og idrettsbygget.

 1. Treneren skal sette døren inn til aktivitetsflaten åpen før medlemmene kommer inn.
 2. Treneren skal desinfisere håndtak på ytterdør, dør inn til aktivitetsflaten og HC-toalettet. Her skal i tillegg blandebatteri, sete og nedtrekksknapp på toalettet og området rundt tørkepapiret desinfiseres før og etter trening.
 3. Medlemmene møter til treningstidens start. Ikke før og ikke etter. Oppmøtet er på utsiden av Risørhallen (onsdager kl. 18.00) og inngangen oppe for trening i idrettsbygget (mandager kl. 19.00 for KONDIS-gruppa og tirsdager kl. 16 og 17 for «gymnastikken»).
 4. Alle overholder avstand på 1 meter før, under og etter trening.
 5. Trener møter spillerne på utsiden hvor alle desinfiserer hendene.
 6. Trener slipper utøverne inn i foajeen hvor de går rett inn i hallen med alt utstyr. Sko settes i gangen.
 7. Medlemmene setter fra seg sitt utstyr og sko langs veggen mot garderobene, med 1 meters avstand.
 8. Medlemmene skal ikke ha med seg annet utstyr enn innesko og personlig drikkeflaske og eventuelt jakke inn i hallen/bygget.
 9. Gjennomføring av trening. Trening gjennomføres etter retningslinjer fra friidrettsforbundet (https://www.friidrett.no/nyheter/samleside-med-informasjon-knyttet-til-korona-viruset/) og volleyballforbundet (https://volleyball.no/nyheter/treningsoppstart-for-volleyball/).
 10. Personer som må benytte HC- toalettet i forbindelse med trening skal påføre antibac før de forlater aktivitetshallen, og vaske hender med vann og såpe på toalettet, for så å ta på antibac nå de kommer inn på aktivitetsflaten igjen.
 11. Etter gjennomført trening. Utøverne oppsummerer treningsøkten med tanke på smittevern- hva var bra og hva kan gjøres bedre.
 12. Utøverne desinfiserer hendene før de går ut av aktivitetsflaten.
 13. Trener har åpnet døren fra aktivitetsflaten og ut til foajeen, og holder hoveddøren åpen slik at alle forlater Risørhallen med god, og minst 1 meters avstand, og forlater området umiddelbart.
 14. Trener rydder og vasker/desinfiserer alt som er benyttet av utstyr i hallen i løpet av treningsøkten.
 15. Trener desinfiserer alt av berørte kontaktflater som har vært i bruk inne i aktivitetshallen.
 16. Trener skal desinfisere håndtak på ytterdør, dør inn til selve aktivitetsflaten og HC-toalettet. Her skal i tillegg blandebatteri, nedtrekksknapp på toalettet og området rundt tørkepapiret desinfiseres på nytt etter trening.
 17. Trener er den siste som forlater Risørhallen/idrettsbygget, og desinfiserer også håndtaket, både utsiden og innsiden på utgangsdør.
 18. Idrettsbygg og Risørhallen kan nå overtas av annet lag / klubb.

 

Idrettslaget mener at vi med denne prosedyren reduserer smittefaren mellom deltagere i klubben og for overføring til andre brukere av idrettsbygg/Risørhallen. Prosedyren vil revideres hvis vi opplever at noen ting må endres av praktiske eller smittevernhensyn. Vi vil strekke oss langt for å unngå frafall fra idretten ved å følge alle smittevernretningslinjer som blir framlagt.

Dette dokumentet vil bli publisert på klubbens hjemmeside og klubbens ulike Facebook-sider. I tillegg vil den bli sendt alle registrerte medlemmer på e-post. Dette dokumentet er utarbeidet klubbens leder, og sendt styret til informasjon og uttalelse/endring. Generelt smittevern er tatt opp på møte med trenerne onsdag 19. august.

Thomas Axelsen
Leder av Risør IL