Våre aktiviteter høst 2021 og vinter/vår 2022

Koronatiltakene trappes ned, kom tilbake til idretten! Risør IL har trenings/trimtilbud som passer for de fleste 🙂

Aktivitet Sted Tid Kontaktperson
Damegymnastikk 60 år og oppover Frelsesarmeens lokaler i Strandgata Mandager fra kl. 10.00 Inger Lise Axelsen
Kondis – løpegruppe

(styrketrening og rolig løpetur)

Idrettsbygget (over svømmehallen) på Kjempesteinsmyra Mandager kl.19 Halvor Halvorsen, Vibeke Martenstangen, Thomas Axelsen
Volleyball for voksne Idrettsbygget (over svømmehallen) på Kjempesteinsmyra Mandager kl.20 Sølvi Byberg
Volleyball for ungdommer Risørhallen Tirsdager kl. 15 Sølvi Byberg
Barnegymnastikken, fra 1. klasse Idrettsbygget (over svømmehallen) på Kjempesteinsmyra Tirsdager kl. 16 Maren Lunden Halvorsen og Marie Skaali
Triatlon, svømming Svømmehallen på Kjempesteinsmyra Tirsdager kl. 21 og søndager kl. 19 Vidar Alvestad, Halvor Halvorsen og Erik Nilsen
Gubbetrimmen for godt voksne gutter Gymsalen på Hønseheia (videregående skole) Mandager kl. 20

Torsdager kl. 19

 

Leif Dahle,

Alf Harry Pedersen

Basket for ungdom Gymsalen på Hønseheia Onsdager kl. 19

Torsdager kl. 18

Viviana Halvorsen Olsen
Kondis – løpegruppe

(intervalltrening)

Alltid ute med oppmøte på Kjempesteinsmyra Onsdager kl.19 Halvor Halvorsen, Vibeke Martenstangen, Øyvind Nilsen, Thomas Axelsen
Barneidrett/Friidrett fra 1.klasse

Friidrett fra 3.klasse

 

Ute på Kjempesteinsmyra t.o.m uke 39

Inne i Risørhallen fra uke 41

Onsdager kl. 18 Kjersti Aarskog, Bård Birkedal, Maren Lunden Halvorsen og Marie Skaali, Øyvind Nilsen, Halvor Halvorsen og Thomas Axelsen

Årsmøte – utsatt til 20. april

I tråd med lovnormen til norske idrettslag skal årsmøte avholdes innen utgangen av mars.
På grunn av pågående pandemi og anbefalinger om å begrense fysiske møter inne, er idrettslagene gitt anledning til å utsette årsmøtene til innen utgangen av juni.

Styret i Risør IL har derfor valgt å utsette årsmøtet til 20. april kl. 18. Stedet er fotballklubbens klubbhus på Kjempesteinsmyra.

Følgende saker skal behandles:

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Vi håper det blir et fysisk møte, og oppfordrer medlemmene til å komme på årsmøtet og bidra til utvikling av Risør IL.

Ta idrettens koronavettkurs!

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett.

Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning og avgjørende for at vi kan ha idretten i gang.

Kurset gir deg grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet.

Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover, og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år.

Jeg oppfordrer dere til å ta Idrettens koronavettkurs!

Du finner kurset her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/

I tillegg til å ta kurset, bør du gjøre deg godt kjent med idrettsforbundets nettsider om koronaviruset.

Takk for du bidrar til å spre kunnskap om smittevern og bidrar til å kunne holde idrettsaktiviteten i gang!

Smittevern ved trening i idrettsbygg

Gjennomføring av trening i Idrettsbygget og Risørhallen for Risør IL, under covid-19 utbrudd.

Risør IL tar smittevern på alvor, men mener det er viktig å tilby vårt lavterskeltilbud om trening og fysisk aktivitet til våre medlemmer, selv under de strenge smittevernreglene som samfunnet pålegger oss i dag. Risør IL ønsker fra august 2020 også å tilby vår aktivitet inne. Idrettslaget tar sitt oppdrag som samfunnsaktør på alvor, både ved å tilby medlemmer aktivitet i organiserte former, men også ved å tilpasse oss til enhver tid gjeldende smittevernregler.

 • Alle foresatte og utøvere er informert om smittevernregler, både nasjonale og de klubbspesifikke prosedyrene.
 • Det er en selvfølge at ingen barn, ungdom eller voksne skal delta på eller være i idrettshall/bygg dersom vedkommende har fått påvist Covid19, er i karantene eller har symptomer som kan indikere Covid19. Klubben er avhengig at foresatte tar dette ansvaret.
 • Treneren registrerer hvem som har deltatt på treningen av utøvere og støtteapparat, med tanke på smittesporing.
 • På hver trening har treneren(ene) ansvaret for smittevernet gjennom hele treningen. Treneren må sette seg godt inn i denne prosedyren.
 • Klubben har alltid tilgjengelig antibac eller annet desinfeksjonsmiddel med over 75 % alkohol eller tilsvarende godkjent middel. Dette finnes på rommene/skapene med klubbens utstyr. Treneren er ansvarlig for å hente og ha antibac tilgjengelig.
 • Ved påføring av desinfeksjonsmiddel vil dette gjøres på en måte som ikke tilgriser gulv og annet interiør.
 • Tribunen skal alltid være stengt når hallen brukes av Risør IL.
 • Inngangsdøra skal alltid være stengt når hallen brukes av idrettslaget.
 • Garderobene skal ikke benyttes i det hele tatt, unntaket er bruk av HC-toalettet i foajeen i Risørhallen og toalettet i idrettsbyggets 2 etg.
 • Kjøkkenet skal ikke brukes.

Dersom idrettslaget eventuelt skal arrangere andre arrangement, vil dette selvsagt gjøres i tråd med de til enhver tid gjeldende anbefalinger og retningslinjer. Dersom klubbens ledelse er i tvil, vil vi rådspørre kommunen v/smittevernlegen.

 

Prosedyre for gjennomføring av trening i Risørhallen og idrettsbygget.

 1. Treneren skal sette døren inn til aktivitetsflaten åpen før medlemmene kommer inn.
 2. Treneren skal desinfisere håndtak på ytterdør, dør inn til aktivitetsflaten og HC-toalettet. Her skal i tillegg blandebatteri, sete og nedtrekksknapp på toalettet og området rundt tørkepapiret desinfiseres før og etter trening.
 3. Medlemmene møter til treningstidens start. Ikke før og ikke etter. Oppmøtet er på utsiden av Risørhallen (onsdager kl. 18.00) og inngangen oppe for trening i idrettsbygget (mandager kl. 19.00 for KONDIS-gruppa og tirsdager kl. 16 og 17 for «gymnastikken»).
 4. Alle overholder avstand på 1 meter før, under og etter trening.
 5. Trener møter spillerne på utsiden hvor alle desinfiserer hendene.
 6. Trener slipper utøverne inn i foajeen hvor de går rett inn i hallen med alt utstyr. Sko settes i gangen.
 7. Medlemmene setter fra seg sitt utstyr og sko langs veggen mot garderobene, med 1 meters avstand.
 8. Medlemmene skal ikke ha med seg annet utstyr enn innesko og personlig drikkeflaske og eventuelt jakke inn i hallen/bygget.
 9. Gjennomføring av trening. Trening gjennomføres etter retningslinjer fra friidrettsforbundet (https://www.friidrett.no/nyheter/samleside-med-informasjon-knyttet-til-korona-viruset/) og volleyballforbundet (https://volleyball.no/nyheter/treningsoppstart-for-volleyball/).
 10. Personer som må benytte HC- toalettet i forbindelse med trening skal påføre antibac før de forlater aktivitetshallen, og vaske hender med vann og såpe på toalettet, for så å ta på antibac nå de kommer inn på aktivitetsflaten igjen.
 11. Etter gjennomført trening. Utøverne oppsummerer treningsøkten med tanke på smittevern- hva var bra og hva kan gjøres bedre.
 12. Utøverne desinfiserer hendene før de går ut av aktivitetsflaten.
 13. Trener har åpnet døren fra aktivitetsflaten og ut til foajeen, og holder hoveddøren åpen slik at alle forlater Risørhallen med god, og minst 1 meters avstand, og forlater området umiddelbart.
 14. Trener rydder og vasker/desinfiserer alt som er benyttet av utstyr i hallen i løpet av treningsøkten.
 15. Trener desinfiserer alt av berørte kontaktflater som har vært i bruk inne i aktivitetshallen.
 16. Trener skal desinfisere håndtak på ytterdør, dør inn til selve aktivitetsflaten og HC-toalettet. Her skal i tillegg blandebatteri, nedtrekksknapp på toalettet og området rundt tørkepapiret desinfiseres på nytt etter trening.
 17. Trener er den siste som forlater Risørhallen/idrettsbygget, og desinfiserer også håndtaket, både utsiden og innsiden på utgangsdør.
 18. Idrettsbygg og Risørhallen kan nå overtas av annet lag / klubb.

 

Idrettslaget mener at vi med denne prosedyren reduserer smittefaren mellom deltagere i klubben og for overføring til andre brukere av idrettsbygg/Risørhallen. Prosedyren vil revideres hvis vi opplever at noen ting må endres av praktiske eller smittevernhensyn. Vi vil strekke oss langt for å unngå frafall fra idretten ved å følge alle smittevernretningslinjer som blir framlagt.

Dette dokumentet vil bli publisert på klubbens hjemmeside og klubbens ulike Facebook-sider. I tillegg vil den bli sendt alle registrerte medlemmer på e-post. Dette dokumentet er utarbeidet klubbens leder, og sendt styret til informasjon og uttalelse/endring. Generelt smittevern er tatt opp på møte med trenerne onsdag 19. august.

Thomas Axelsen
Leder av Risør IL

Aktivitene starter i uke 35

Aktivitetene starter uke 35.
Mandager -idrettsbygget over svømmehallen
Fra kl. 19 har KONDIS-gruppa (fra 16 år) treninger på Kjempesteinsmyra. Vi møtes til god «gammeldags» sirkeltrening/styrketrening og avslutter med en rolig løpetur ute.
Oppmøte ved idrettsbygget/løpebanen.
Tirsdag – idrettsbygget over svømmehallen
Fra kl. 16 til 17 er det barnegymnastikk (i idrettsbygget) for barn fra 1. klasse til og med 4.klasse.
Treningene ledes av Maren Halvorsen og Marie Skaali, og det er fokus på lek og bevegelse.
Fra kl. 17 til 18 er det aktiviteter for barn fra 5. klasse og oppover. 
Rustam Shakidov og Ahmed Mahmoud leder treningene.
På grunn av smittevernhensyn og Covid19, er det viktig at alle møtes oppe ved inngangen til idrettsbygget (ikke svømmehallen), er der kl. 16 og 17, holder avstand. Vi kommer til å legge ut hvilke retningslinjer som gjelder for trening i vår regi og ber om at vi alle tar nødvendige hensyn.
Onsdag – Risørhallen
Fra kl. 18 til 19 er det friidrett/barneidrett. Aktivitetene er for barn fra og med 1. klasse, og det vil bli delt inn i grupper som tidligere.
* 1. og 2. klasse,  3. og 4. klasse, og 5. klasse og oppover. Vi må selvsagt tilpasse gruppestørrelser i tråd med smittevernregler.
Trenere er Marie Skaali, Maren Halvorsen, Regine Tronstad, Solfrid Aasbø Lundberg, Øyvind Nilsen, Halvor Halvorsen, Erik Nilsen og Thomas Axelsen.
Onsdag – alltid ute
Fra kl. 19 er det KONDIS-trening på Kjempesteinsmyra. Kveldens trening er intervaller.
Torsdag – Risørhallen
Fra kl. 15 til 17 er det tilbud om Volleyball for ungdom fra 8.klasse. Sølvi Byberg er ansvarlig trener.
Det er fremdeles «unntakstilstander» knyttet til Covid19 og vi må ta nødvendige smittevernhensyn. Klubben vil legge ut egne regler for treningene og ber om at alle respekterer disse.
Er du ikke medlem i Risør IL?? – her melder du deg inn. Har du en brukerident i et annet idrettslag velg «logg inn«. Har du ikke brukerident opprett «ny bruker«.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Thomas Axelsen, telefon 90 18 21 75 eller e-post thax@online.no

Årsmøtet avholdes digitalt 5. mai kl. 19

Det er spesielle tider og vi må avholde årsmøtet digitalt.

Saksliste er tidligere sendt ut. Følg denne lenken for å bli med:

________________________________________________________________________________

Bli med i Microsoft Teams-møte<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NGVjZDUtODg4My00MTExLTllMDYtODI5MTQ5MjAwYjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22623ec005-a3d1-4dd8-901b-66199f855166%22%2c%22Oid%22%3a%226cd00fc6-f7c4-4c51-b8a9-54a86615a2e3%22%7d>

 

All aktivitet er utsatt grunnet Corona-tiltakene

På grunn av myndighetenes anbefalinger og pålegg er all aktivitet i Risør IL utsatt/satt på vent.

Årsmøtet er utsatt til 9. juni, samtlige medlemmer skal ha fått epost.

Det er ingen felles treninger før tidligst etter påske, men det må vi også komme tilbake til.

Ta hensyn og vare på hverandre – frisk luft er fortsatt ikke ulovlig!

 

Her er informasjonen fra Norges Idrettsforbund https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=NIF%20har%20laget%20samleside%20om%20koronasituasjonen&utm_content=NIF%20har%20laget%20samleside%20om%20koronasituasjonen+95379

Bli med på løpekveld 10.mars kl. 18.

Risørløperne og Risør IL inviterer løpeinteresserte mosjonister til en inspirasjonskveld for mosjonsløping/trening.

Vi er så heldig å få besøk av Jack Waitz og Finn Kollstad – to som garantert kan MYE om løping og trening.

Vi møtes på løpebanen kl. 18.00 for en treningsøkt (oppvarming og intervaller) der det vil bli gitt løpetips/tilbakemeldinger til den enkelte.

Ca kl. 19.15 møtes vi i kantina på Risør ungdomsskole.
Der vil Jack fortelle treningen til Grete Waitz og om maratontrening generelt – her er det mange tips for oss mosjonister.

Finn er primus motor i Kristiansand løpeklubb og Sommerløpet, han vil snakke om det å trene sammen og lage treningsfellesskap.

Det blir god anledning til dusje/skifte etter trening. Det blir enkel servering. Vi regner med at du får godt utbytte av kvelden!

Samarbeidspartner er Sport1 Risør AS, og Willy stiller med gode tilbud og det vil bli trukket ut overraskelser blant deltakerne.

Håper vi sees, del gjerne arrangementet!

Ja, det er selvfølgelig åpent og gratis.

Årsmøte 17.mars 2020

Styret i Risør IL ønsker deg som meldem av Risør IL velkommen til årsmøte.

Årsmøtet behandler følgende saker;

Et årsmøte er klubbens høyeste organ og skal 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 15. a) Styre med leder, nestleder, styremedlem(mer) og  varamedlem(mer).
 16. b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)]

varamedlem(mer).

 1. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 2. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 3. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Styrets årsvberetning er vedlagt og gir en oppsummering av aktiviteten siste år.
Regnskapet er revideres nå, men vi kan opplyse om at økonomien er god og at vi ved utgangen av 2019 har kr. 368.000 på bok og en egenkapital på kr. 618.000.

Til dere som aldri har vært på et årsmøte i Risør IL, det er lite «å frykte» ved å komme….som dere ser er økonomien god og valgkomiteen har det aller meste klart når det gjelder forslag til nytt styre.

Velkommen den 17. mars kl. 19 på fortballens klubbhus på Kjempesteinsmyra.

Med vennlig hilsen
Thomas Axelsen
For styret i Risør IL.