Om klubben

Risør IL org.nr 995 830 310
Kontaktperson: Thomas Axelsen tlf. 901 82 175, mail: thax@online.no
Halvor Halvorsen tlf. 909 82 747 e-post: halvor.risor@gmail.com

Kontonummer 2801 23 95223

Styret for 2021 består av;

Klubben har fem undergrupper og «styret» i gruppene er;

Ski og skøyter: Elen Lauvhjell, Magne Halvorsen og Øystein Frøyna.

Friidrett: Øyvind Nilsen, Kjersti Aarskog og Thomas Axelsen.

Triatlon: Halvor Halvorsen, Erik Nilsen og Vidar Alvestad.

Gymnastikk og Turn: Her har Inger Lise Axelsen ansvaret for voksengymnastikken.

Volleyball: Sølvi Byberg og Vibeke Martenstangen.

På årsmøtet ble det vedtatt at kontingenten for 2021 fortsatt skal være;

  • Barn og ungdom til og med året de fyller 19 år – kr. 150,-
  • Voksne fra 20 år – kr 300,-

Betalt medlemskontingent gir tilgang til klubbens ulike tilbud.

Klubbens kontrollutvalg er Per Arve Øyen, Erik Nilsen og Hanne Nøvik (vara).

Valgkomite: Leder Oddbjørn Løite, Tom Sandvik, Terje Sivertsen.
Varamedlem: Vidar Alvestad

Bli medlem du også: https://medlemskap.nif.no/Start/Index/679713?fbclid=IwAR3RSWgEhKyI7AZ46Uqkh5De4DDtVPrQFItZwudibFpDRV02nI0SK19cdJY